top of page
Photo 27-04-2019, 21 38 03.jpg

ה-B-Home

בסביבה יפה בעמק דיאמנטה של קוסטה ריקה, מצאנו שקט של גן עדן.

בין ההרים והאוקיינוס, על גבעת ג'ונגל שופעת, גילינו בית מיוחד המהווה כעת פורטל מרפא ומקדש רוחני, הפתוח לאורחים נבחרים המעוניינים "לעשות את העבודה".

 

הקסם של המקום הוא בפשטותו ובתחושה הייחודית של "להיות בבית", כפי שמעידים אורחים רבים.

B-Home מציעה לגעת בכל האלמנטים: אדמה, אש, מים ואוויר, באמצעות הפעילויות והנסיגות השונות שלה.

בחר את הנתיב שלך

דיור

תא

ללילה - 60$

לשבוע - 400$

לחודש 1500$

מתאים ל-2-3 אנשים, מכיל שירותים פרטיים ומטבח

חדר פרטי

ללילה - 40$

לשבוע - 240$

לחודש - 900$

שינה אחד עד שניים

חדר משותף

ללילה - 30$

לשבוע - 200$

לחודש - 600$

עד שני אנשים

Accommodation
bottom of page